قوانین

کاربر گرامی، مطالعه دقیق قوانین قبل از ثبت سفارش الزامی میباشد و ثبت نام در نرم افزار به معنای پذیرش این قوانین است .

اصطلاحات
۱- کاربر: هر شخص حقیقی یا حقوقی که در نرم افزار راهکار ثبت نام نماید ، این فرد می‌تواند مشتری و یا متخصص باشد .
۲- مشتری: عموم کاربرانی که از نرم افزار راهکاراستفاده میکنند و درخواست یک خدمت را دارند .
۳- متخصص : عبارت است از کاربری که با گزینش و مصاحبه جذب راهکار شده باشد .
۴- سرویس : هرگونه خدمتی که توسط متخصصان به مشتری ارائه گردد.
۵- خدمات راهکار :شامل تمامی سرویس های قابل ارایه در نرم افزار راهکار میگردد .
۶- حساب کاربری: شامل صفحه شخصی، نام کاربری و سابقه فعالیت کاربر، که پس از نصب نرم افزار راهکار در اختیار کاربر قرار می¬‌گیرد . این صفحه به صورت اختصاصی برای هر کاربر در نظر گرفته شده و اطلاعات آن محفوظ است .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قوانین
* هیچ یک از سرویسها و خدمات ارایه شده در نرم افزار توسط راهکار انجام نمیشود و این نرم افزار فقط پل ارتباطی میان مشتری و متخصص می باشد .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
* در جهت بهبود خدمات و جلب رضایت کاربران ممکن است برخی از خدمات را تغییر دهیم و یا آن را به طور کامل حذف کنیم و یا خدمتی جدید به مجموعه راهکار اضافه کنیم .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
* دانلود و نصب نرم افزار راهکار رایگان بوده و مبلغ محاسبه و دریافت شده از مشتری فقظ صرف هزینه دستمزد متخصص می گردد .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
* فراهم کردن اینترنت و ملزومات مورد نیاز جهت استفاده از نرم افزار بر عهده کابر می باشد .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
* قیمت های ثبت شده در راهکار بر اساس قیمت عرف بازار محاسبه شده و به مشتری و متخصص پیشنهاد میگردد ولی در نهایت قیمت نهایی انجام خدمت بر مبنای توافق بین مشتری و متخصص مشخص میگردد .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
* قیمت پیشنهادی از سوی متخصص بر اساس اطلاعاتی است که مشتری در حین سفارش خدمت ثبت میکند از این رو در ثبت کردن این گونه اطلاعت دقت لازم را مبذول نمایید .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
* ارائه قیمت در برخی از خدمات نیازمند بازدید و مشاوره میباشد از این رو پس از بازدید توسط متخصص قیمت نهایی مشخص میگردد .
* در صورت اشتباه مشتری در ارائه عنوان یا توضیحات خدمت و اعزام متخصص به محل مشتری اختلاف قیمت ایجاد شده باید فقط در نرم افزار ثبت گردد و در صورت کنسل شدن کار مشتری موظف به پرداخت هزینه ایاب ذهاب میباشد .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
* پس از انجام هر سرویس . متخصص ملزم به تنظیم و ارسال فاکتور براساس قیمت توافق شده درنرم افزار می باشد و مشتری نیز میبایست فقط مبلغ ثبت شده را پرداخت نماید و پرداختهای خارج از فاکتور نظیر انعام قابل پیگیری نیستند . همچنین یک برگ رسید برای پیگیریهای آتی در نظر گرفته شده است .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
* تمامی افراد با سن قانونی ۱۸ سال به بالا مجازند از این نرم افزار به عنوان مشتری استفاده نمایند .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
* در صورت افزایش بدهی متخصص ها به مجموعه راهکار از مبلغ یکصد هزار تومان حساب کاربری آنها تا زمان تسویه به صورت معلق در خواهد آمد .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
* تسویه حساب مجموعه راهکار با نیرو های متخصص به صورت هفتگی انجام میپذیرد .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
* حساب کاربری افرادی که به مدت طولانی بلا استفاده باشد حذف میگردد .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
* هر شخص تنها مجاز به افتتاح یک حساب کاربری است. در خصوص اشخاص حقوقی، فرد افتتاح ‌کننده حساب کاربری، باید نماینده قانونی شرکت باشد.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
* کاربر می‌پذیرد اطلاعات درخواست شده در حساب کاربری را به طور صحیح و دقیق ارئه نماید و در صورت نیاز به تغییر اطلاعات در اسرع وقت نسبت به بروز‌رسانی آن‌ها اقدام نماید. مسئولیت عدم تطابق اطلاعات مندرج با واقع و کلیه عواقب ناشی از آن بر عهده کاربر خواهد بود.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
* مسئولیت تمامی فعالیت‌هایی که از طریق حساب کاربری انجام می‌‌شود بر‌عهده صاحب حساب کاربری است، در نتیجه کاربر مجاز نیست حساب کاربری خود را برای استفاده به هر نحوی در اختیار شخص دیگری قرار دهد به علاوه ضروری است که جهت ممانعت از سوء استفاده غیر، در حفظ اطلاعات حساب کاربری خود، حداکثر اقدامات لازم را مبذول دارد .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
* سرویسهای ارائه شده در بخش آزمایشگاه و خدمات پزشکی فقط توسط کارشناسان دارای مجوز و در آزمایشگاه های مجاز انجام میگیرد .
* طبق قوانین حاکم بر جامعه سرویسهای ارائه شده در بخش ارایش و زیبایی به دو دسته اقایان و بانوان تقسیم شده و سفارش در این بخش فقط با رعایت این موضوع امکان پذیر است .

دیدگاه‌ها ۰

*
*